PRETRAŽIVANJE
 

POČETNA STRANA

PRETRAŽIVANJE

PRIJAVA

Poziv

Nova prijava

Specifikacija

Cenovnik

Opšti uslovi

Ugovor

INFORMACIJE

O NAMA

POMOĆ

ULAZ U SISTEM 

 


Ordinacija.net deluje u skladu sa pravilima HONcode kodeksa.
Proveri ovde.


POZIV NA SARADNJU

Zašto bi se predstavljali na portalu Ordinacija.net?


Zdravlje je nenadoknadivo bogatstvo. Odgovornost za kvalitetan, zdrav život i još više za kvalitetno lečenje, sve više ljudi aktivno preuzima na sebe. Pri svakom odlučivanju je najvažnija informisanost.

U informaciono-komunikacionom sistemu Ordinacija.net stručnjaci mogu da predstave sebe, svoj stručni razvoj, oblasti sa kojima se bave i da objavljuju mnoštvo drugih informacija.
Istovremeno mogu da vode i projekte na daljinu te da jednostavno i brzo komuniciraju sa drugim stručnjacima. Više >>

Isto tako zdravstvene ustanove mogu da predstave svoju delatnost, stručnjake i ustanove sa kojima saradjuju, područja sa kojima se bave, kao i mnoštvo drugih informacija i podataka. Mogu da objavljuju druge različite informacije, radno vreme, opišu opremljenost, objave preventivne programe... i isto kao i stručnjaci, vode projekte na daljinu te jednostavno i brzo komuniciraju sa drugim stručnjacima i ustanovama. Više >>


Kakve su prednosti upotrebe informaciono komunikacionog sistema Ordinacija.net?


 • Sistem je projektovan tako, da omogućava jednostavnu upotrebu. Za postavljanje osnovne prezentacije na portalu Ordinacija.net, kako stručnjaka tako i ustanova tj. ordinacija potrebna je minimalan broj podataka. Prezentaciju je zatim moguće dopunjavati kako statičkim tako i dinamičkim podacima.
 • Kvalitetno i stručno dizajniran izgled i korisnički modul, gde su podaci dostupni na pregledan i jednostavan način.
 • Samostalna Internet adresa i e-mail adresa.
  Primer za davaoca usluga:
  institut-neuro-kcs.ordinacija.net, institut-neuro-kcs@ordinacija.net Primer za stručnjaka:
  dr.vladimir.kostic.ordinacija.net , dr.vladimir.kostic@ordinacija.net Primer za organizaciju: med-fak.beograd.ordinacija.net, med-fak.beograd@ordinacija.net
  dr.vladimir.kostic.ordinacija.net , dr.vladimir.kostic@ordinacija.net
 • Uspostavljanje i utvrdjivanje odnosa sa postojećim i novim klijentima.
 • Brza i jednostavna komunikacija medju članovima sistema Ordinacija.net.
 • Mogućnost brzog odziva i promena.
 • Objavljivanje vlastitih novosti, obaveštenja i anketa kojima je moguće unapred zadati datum početka i datum završetka prikazivanja.
 • Prikazivanje adrese lokacije na geografskoj karti.
 • Objavljivanje opširnijih informacija kao što su stručni članci, publikacije, tekući ili budući projekti ...
 • Podrška različitim jezicima- sadržaj u informaciono komunikacionom sistemu Ordinacija.net je moguće trenutno objaviti u bilo kojem izmedju osam jezika.
 • Snažni pretraživaci koji omogućuju opširna opšta pretraživanja i detaljne pogodke. Posetioci portala, bilo da su pacijenti ili stručnjaci, mogu da nadju stručnjaka ili zdravstvenu ustanovu tj. ordinaciju jednostavno i brzo na osnovu mnogobrojnih kriterijuma.

Više >>


Dodatne mogućnosti u budućnosti


 • Forumi/diskusione grupe na nivou stručnjaka.
 • Forumi/diskusione grupe na nivou pacijent-lekar.
 • Forumi/diskusione grupe na nivou pacijenata.
 • Virtuelna ćekaonica (Internet prijava pacijenata na pregled).
 • Internet povezivanje sa lekarskim rečnikom i bazom lekova.
 • Video na zahtev.


Ako želite da saznate još više o upisu Vaše zdravstvene delatnosti tj. Vašeg profesionalnog profila, kako koristiti sistem sistem Ordinacija.net pogledajte najčešća pitanja. >>.

Ako želite da se prijavite kao davaoc zdravstvene usluge, organizacija tj. strucnjak iz oblasti zdravstva u sistem Ordinacija.net, kliknite PRIJAVA >> .

Ordinacija.net deluje u skladu sa pravilima HONcode kodeksa.
© 2000 - 2018 Ordinacija.net - Sva prava pridržana
Zadnja promena: 17.12.2018


map