flag
Organization banner

KOPA Golnik oddelek 700 in Register za TB


Diagnostika in zdravljenje TB in epidemiologija TB


Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija
Telefon: +386 4 2569301
Faks: +386 4 2569117
WWW: www.klinika-golnik.si
WWW: damjan.erzen.ordinacija.net