KIČMA Specijalisticka ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije


Specijalistička ordinacija za fizioterapiju


Pokret po svom dejstvu zamenjuje svako terapeutsko sredstvo, dok sva lekovita sredstva ne mogu da zamene pokret. Tisot

Adresa: Gospodara Vučića 130, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 2852 772
Telefon: +381 66 8011 501
WWW: kicma.ordinacija.net

Prezentacija

Specijalisticka ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije KICMA u procesu lecenja koristi TRAKCIJU, LASER, MAGNET, ULTRAZVUK, razne oblike struja (IFS, TENS, GS, STIMULACIJE), KINEZITERAPIJU...

Obim programa

Tim stručnjaka ordinacije "KIČMA" u terapiji kombinuje:
Linearnu intermitentnu trakciju – dekompresiju (DTK). Dekompresija u prevodu znači smanjenje priiska. Odnosi se na smanjenje pritiska na koren nerva. To smanjenje priiska se postiže istezanjm kičme specijalnim aparatom.
Fizikalnu medicinu - lečenje fizikalnim agensima. Podrazumeva upotrebu lasera, ultrazvuka, struja raznih oblika i modulacija, magneta, krio terapije.
Kineziterapiju – terapija pokretom. Podrazumeva terapeutske vežbe, istezanja, mobilizaciju i manipulaciju kičmenog stuba i mišića.

Jezici, koje govorimo

Engleski, Grčki.

Dodatni opis

TRAKCIJA ILI ISTEZANJE KICME (ekstenzija, dekompresiona terapija) povecava prostor izmedju prsljenova i oslobadja nerv pritiska tj.kompresije.
MOBILIZACIJA I MANIPULACIJA namesta prsljenove i ostale zglobove, kao i misice, u pravilan fizioloski polozaj.
HIROPRAKTIKA je metoda dijagnostike, lečenja i prevencije problema neuromišićnoskeletnog sistema, kao i posledica tih problema na ljudsko zdravlje. Hiropraktika se pre svega odnosi na manuelne-ručne tehnike, i pre svega nameštanje zglobova i zglobova kičme.
OSTEOPEATIJA je metoda dijagnostike i lečenja zdravstvenih problema dovođenjem tela u fiziološki položaj kojim će se funkcija tela nakon toga normalizovati. Osteopeatija uključuje vrlo blage i male pokrete zglobova mišića i kostiju, kao osnov blagog pomeranja kostiju mišića

Zaposleni i saradnici

Broj lekara: 2


dr Goran MIlojković

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

osnivač

Pregled
dr Stevo Škodrić

doktor medicine