flag
Organization logo

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije


Zdravje je sreča, zdravljenje zavarujemo mi.

Naslov: Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 (0)1 30 77 200
Telefon: +386 (0)1 30 77 300 (avtomatski telefonski odzivnik)
Faks: + 386 (0)1 43 12 154
WWW: www.zzzs.si
WWW: zzzs.ordinacija.net

Uradne ure Zavoda in območnih enot  • Ponedeljek8.00 - 12.00
  • Ponedeljek13.00 - 15.00
  • Torek8.00 - 12.00
  • Torek13.00 - 15.00
  • Sreda8.00 - 12.00
  • Sreda13.00 - 17.00
  • Petek8.00 - 13.00

Predstavitev

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zavod) je bil ustanovljen 1. marca 1992 na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Danes deluje kot javni zavod za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, za katere se namenja sredstva, zbrana z obveznim plačevanjem prispevkov, zajemajo pravice do zdravstvenih storitev in do nekaterih denarnih nadomestil (boleznine, potne stroške, pogrebnine in posmrtnine). Zdravstvene storitve na podlagi potrjene kartice zdravstvenega zavarovanja opravi vaš osebni zdravnik s svojimi sodelavci, po potrebi pa tudi specialisti v ambulantah in bolnišnicah, zdraviliščih ter klinikah in inštitutih. Nekatere storitve plača Zavod v celoti, za druge pa je treba doplačati določen del cene iz lastnih sredstev ali iz svojega prostovoljnega zavarovanja. Zdravstvene storitve iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja se uveljavljajo le v okviru mreže javne zdravstvene službe, v katero so na osnovi koncesij enakopravno vključeni javni zdravstveni in drugi zavodi ter zasebni zdravniki in drugi zasebniki.

Zavod posluje preko 10 območnih enot in 45 izpostav na območju Slovenije. Vsaka območna enota s svojim delovanjem pokriva določeno območje, v njenem okviru pa obstaja mreža izpostav, ki poslujejo v posameznih občinah. Uradne ure: ponedeljek in torek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00, sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 17:00, petek: 8.00 do 13.00. Zavod posluje tudi preko področne enote Informacijski center in Direkcije.

Zavod upravlja Skupščina, ki jo sestavljajo demokratično izvoljeni predstavniki zavarovancev in delodajalcev. Izvršni organ skupščine je Upravni odbor Zavoda.

Jeziki, ki jih govorimo

angleščina, nemščina, slovenščina, srbščina.

Vodstvo, zaposleni in sodelavci

Samo Fakin

generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije