flag
User logo

dr. sc. med. Janez Rugelj, dr. med.


V SPOMIN POKOJNIKA


Zelo sem ponosen na svoje dosedanje zmagovito življenje.

Imam edinstven privilegij med zdravniki v Sloveniji:
imam koncesijo za delovanje po LASTNI "socialno-andragoški metodi urejanja in zdravljenja alkoholikov, drugih odvisnikov in drugih ljudi v stiski". Na to izjemo sem zelo ponosen, saj mi omogoča popolno distanco do kolegov, ki bi me hoteli (brez ustrezne dopolnilne izobrazbe) ocenjevati.

Še vedno delujem zelo učinkovito, čeprav sem star že 71 let in imam že 61 let pokojninske dobe (ne računajoc za sedem let neplačanih nadur v obdobju 1971-1995) in niti ne pomišljam na upokojitev, ki je za ustvarjalnega človeka socialna smrt.

Ožja področja delovanja

Radikalna (partnerska, družinska, individualna) psihoterapija v skupini (izjemno individualno) raznih nevrotičnih težav: v partnerstvu, spolnosti, starševstvu; bolezni odvisnsoti...

Šolanje

Proti koncu vojne sem v Slovensko-Hrvaški partizanski bolnišnici, ki je bila locirana v Žumberku, napravil dvomesečni sanitetni tečaj in se tako zapisal medicini. Po vojni sem najprej napravil enoletno vojaško sanitetno šolo v Škofovih zavodih, nato pa še štiriletno Šolo za aktivne sanitetne oficirje JLA, prav tako v Škofovih zavodih v Šentvidu nad Ljubljano. Po diplomi sem v isti šoli eno leto predaval taktiko sanitetne službe, nato sem bil 3 leta poveljnik Vojaške šole za bolničarje v Sarajevu.. Medicino sem študiral v Sarajevu in Ljubljani (1956-62).

Delovne izkušnje - zaposlitve


Po končanem zdravniškem stažu sem bil eno leto načelnik sanitetne službe tankovske divizije v Sisku. V letih 1964-67 sem specializiral psihiatrijo v Ljubljani. Kot vojaški psihiater sem leta 1969 predlagal Zvezni vladi Jugoslavije radikalno reorganizacijo vojaške psihiatrije. Ker se na predlog niso odzvali, sem zahteval takojšnjo demobilizacijo in jo leta 1970 tudi dosegel v činu sanitetnega podpolkovnika.

Po demobilizaciji iz JLA sem se zaposlil na Psihiatrični kliniki. Zacel se delati kot tradicionalni psihiater na Psihiatričnem dispanzerju v Njegoševi 4. Na prigovarjanje voditeljev psihiatrije in natančni presoji svojih sposobnosti za terapevtsko delo in razmer na področju alkoholizma v Sloveniji, sem pristal, da na Psihiatrični kliniki prevzamem odgovornost za organizacijo terapevtskega dela z alkoholiki.

Po ustreznem dopolnilnem izobraževanju o sodobnem obravnavanju alkoholikov na kliniki prof. dr. Vladimira Hudolina v Zagrebu in po natančnih pripravah (še zlasti po načelih vojaškega udara) sem 23.2. 1971 v Centru za zdravljenje alkoholikov na Škofljici vpeljal točno kopijo Hudolinovega kompleksnega socialno-psihiatričnega sistema obravnavanja alkoholikov, ki sem ga pozneje bistveno izpopolnil. Enotedensko izobraževanje za delo v klubih sem organiziral za blizu 300 strokovnjakov raznih profilov iz vse Slovenije. S sodelavci na terenu sem v treh letih ustanovil cez 100 skupin in klubov zdravljenih alkoholikov. Tako obsežen in natančen način obravnavanja alkoholikov s spremljajočo mojo afirmacijo je šel (za takšno delo popolnoma nesposobnim) voditeljem slovenske psihiatrije tako močno v nos, da so skovali zaroto za mojo odstranitev in me v začetku let 1974 s skonstruiranimi obtožbami suspendirali ter me premestili na mesto tradicionalnega psihiatra na Psihiatričnem dispanzerju v Ljubljani.


Članstva in položaj v strokovnih združenjih


Ustanovitelj in voditelj raznih društev:
- Slovenskega društva terapevtov za alkoholizem, druge odvisnosti in pomoč ljudem v stiski,
- Društva za zdrav življenjski slog in samouresničitev,
- Društva nekadilcev,
- Planinskega društva Dolga pot.

Ustanovitelj in voditelj Alternativne terapevtske skupnosti, v kateri so integrirane vse navedene dejavnosti.

Član Zdravniške zbornice Slovenije.
Član Slovenskega zdravniškega društva.


Zelo sem ponosen na svoje dosedanje zmagovito življenje.

Imam edinstven privilegij med zdravniki v Sloveniji:
imam koncesijo za delovanje po LASTNI "socialno-andragoški metodi urejanja in zdravljenja alkoholikov, drugih odvisnikov in drugih ljudi v stiski". Na to izjemo sem zelo ponosen, saj mi omogoča popolno distanco do kolegov, ki bi me hoteli (brez ustrezne dopolnilne izobrazbe) ocenjevati.

Še vedno delujem zelo učinkovito, čeprav sem star že 71 let in imam že 61 let pokojninske dobe (ne računajoc za sedem let neplačanih nadur v obdobju 1971-1995) in niti ne pomišljam na upokojitev, ki je za ustvarjalnega človeka socialna smrt.