Ksenija Šelih Martinec, dr. med.


Specialistka za ginekologijo in porodništvo


Naslov: Slamnikarska 3 b, 1230 Domžale, Slovenija,
Telefon: +386 (0)1 72 44 300
WWW: ksenija.selih.ordinacija.net

Šolanje

Medicinska fakulteta v Ljubljani, leta 1980.

Strokovno izpopolnjevanje

Specializacija iz ginekologije in porodništva v Ljubljani, leta 1992.

Udeležujem se strokovnih izpopolnjevanj doma in v tujini. Z dodatno pridobljenimi znanji na mednarodnih kongresih, simpozijih in po uspešno zaključenem izobraževanju na raznih šolah (šoli za histeroskopijo v Haagu na Nizozemskem, ultrazvočni šoli v sklopu Fetal Medicine Foundation v Londonu, šoli za osteoporozo v Dolensjkih toplicah, šoli za kolposkopijo v Ljubljani) skušam pri svojem strokovnem delu neprestano slediti razvoju medicine.

Govorjeni jeziki

angleščina, hrvaščina, italijanščina, slovenščina, srbščina.