flag
User logo

prof. dr. sc. Uroš Ahčan, dr. med.


Specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije, Specialist splošne kirurgije


Naslov: Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
Telefon: +386 (0)1 522 32 74
WWW: uros.ahcan.ordinacija.net

Ožja področja delovanja

Mikrokirurgija, kirurgija roke, rekonstrukcijska kirurgija, estetska kirurgija, zdravljenje opeklin in lasersko zdravljenje.

Dosegljivost

Dosegljiv na zgoraj navedenem telefonu in/ali po elektronski pošti skozi rubriko Kontakt.
Ambulanta za plastično kirurgijo, POLIKLINIKA pritličje C hodnik, vsak ponedeljek, za pregled se lahko naročite na številko 522-51-66.

Šolanje

OŠ Vita Kraigher Ljubljana
Srednja naravoslovna šola Bežigrad
Medicinska fakulteta Ljubljana
Diploma: 17.02.1995
Strokovni izpit: 29.02.1996
Pripravništvo: KC Ljubljana (do 09. 03. 1996)
Specializacija iz splošne kirurgije od 30.04. 1996 do 20.12. 2000, KC Ljubljana
Podiplomsko izobraževanje: 1995 - enovit doktorski študij
Doktorat znanosti 14.01.1999
Specialistični izpit 20.12.2000

Strokovno izpopolnjevanje

The VI th European Course in Plastic Surgery
The Heathrow Penta Hotel, September 13-15, 1993

Eurosurgery 1993: Plastic Surgery
London, September 16-17, 1993
under the auspices of the Royal College of Surgeons of England

10th European Course in Plastic Surgery
14th-16th November 2001
Graz, Austria

A Course in Practical Microsurgery
3-7 June, 1996,
Edinburgh

!4th Congress of the International Microsurgical Society
August 27-29, 1998
Corfu, Greece

4th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery
August 25-27, 1998
Corfu, Greece

AO Basic Course
6-9.3. 1997
Ljubljana, Slovenia

AO Course on Peripheral Osteosynthesis
15-18.10.1997
Šmarješke Toplice, Slovenia

AO Hand Course
5-10.12.1999
Davos, Switzerland

International Symposium on Ageing Skin (I.S.A.S.)
28th november- 1st December, 1997
Paris-France

The CANNIESBURN PRACTICAL COURSE on the use of FLAPS in RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY
Glasgow, 16.-20. September, 2002

Govorjeni jeziki

angleščina, hrvaščina, italijanščina, slovenščina, srbščina.

Delovne izkušnje - zaposlitve


KC, Klinični oddelek za plastično kirurgijo in opekline
Medicinska fakulteta, Katedra za kirurgijo
Uredništvo Zdravniški Vestnik od leta 2002


Znanstveno raziskovalno delo


Revije, ki jih indeksira SCI, IF nad 2

Ahčan U, Zorman P, Recek D, Ralca S, Majaron B

Port Wine Stain Treatment With a dual-Wavelenght Nd:Yag Laser and Cryoge Spray Cooling
Lasers in Surgery and Medicine
34:164-167 (2004)


Revije, ki jih indeksira SCI, IF 0,5 - 2

1. Arnež ZM, Scamp T, Planinšek F, Ahčan U.
Lateral extension of the free scapular flap.
Br J Plast Surg. 1994 Jun;47(4):268-71. ISSN: 0007-1226
IF= 0,558

2. Ahčan U, Planinšek F, Arnež ZM
Measurement of sudomotor fibre regeneration by sympathetic skin response after complete division of peripheral nerves in children.
Br J Plast Surg. 1996 Jan;49(1):11-9. ISSN: 0007-1226
IF= 0,847

3. Ahčan U , Kolbl J, Janko M.
Sympathetic skin response and regeneration of sudomotor fibers after complete division of peripheral nerves.
J Auton Nerv Syst. 1996 Apr 20;58(1-2):69-75. ISSN: 0165-1838
IF= 1,284

4. Ahčan U, Arnež ZM, Janko M, Dovšak D.
Regeneration of sudomotor and sensory nerve fibres after digital replantation and microneurovascular toe-to-hand transfer.
Br J Plast Surg. 1997 Jun;50(4):227-35. ISSN: 0007-1226
IF= 0,774

5. Ahčan U, Arnež ZM, Bajrović F, Janko M.
Contribution of collateral sprouting to the sensory and sudomotor recovery in the human palm after peripheral nerve injury.
Br J Plast Surg. 1998 Sep;51(6):436-43. ISSN: 0007-1226
IF= 0,918

6. Arnež ZM, Valdatta L, Sassoon E, Planinšek F, Ahčan U.
Salvage of a below knee amputation stump with a free sensate total sole flap preserving continuity of the posterior tibial nerve. ISSN: 0007-1226
Br J Plast Surg. 1998 Sep;51(6):470-2.
IF= 0,918

7. Ahčan U, Arnež ZM, Bajrović F, Zorman P.
Surgical technique to reduce scar discomfort after carpal tunnel surgery.
J Hand Surg [Am]. 2002 Sep;27(5):821-7. ISSN: 0363-5023
IF= 0,845

7.a Ahčan U.
Surgical technique to reduce scar discomfort after carpal tunnel surgery.
J Hand Surg [Am]. 2003 Mar; 28 (2):354-5. ISSN: 0363-5023
IF= 0,845

8. Ahčan U, Janežic T.
Management of aplasia cutis congenita in a non-scalp location.
Br J Plast Surg. 2002 Sep;55(6):530-2. ISSN: 0007-1226
IF= 0,796

9. Ahčan U, Šolinc M, Meglič L.
Gestational gigantomastia after reduction mammaplasty: complication or coincidence?
Plast Reconstr Surg. 2003 Feb;111(2):956-8. ISSN: 0032-1052
IF= 1,518

10. Ahčan U, Arnež Z.M., Bajrović F, Hvala A, Zorman P.
Nerve fibre composition of the palmar cutaneous branch of the median nerve and clinical Implications.
Br J Plast Surg. 2003
ISSN: 0007-1226
IF= 0,796


11. Arnež ZM, Pogorelec D, Planinšek F, Ahčan U

Breast reconstruction by the free transverse gracilis (TUG) flap
Br J Plast Surg. 2004, 57, 20-26.
ISN: 0007-1226
IF= 0,796

12. Ahčan U, Janežič T, Derganc M
Reply to letter to the editor:Re Dr Richard Simman
Br J Plast Surg. 2004 (in press) ISSN: 0007-1226
IF= 0,796

Revije, ki jih indeksira SCI, IF 0,1 – 0,5

11. Ahčan U, Arnež ZM, Kristan A.
Importance of the glabrous and nonglabrous recipient sites to the sensory and vegetative reinervation of cutaneous and fasciocutaneous noninervated free flaps
Microsurgery 1999 19 (1):46-7. ISSN: 0738-1085
IF= 0,233


Revije, ki jih indeksira SCI, IF < 0,1, ter revije, ki jih vodita Index Medicus in Medline

12. Ahčan U, Arnez ZM, Kristan A.
Physiological differences for distinct somatic sensory modalities and sweating among the donor sites of cutaneous and fasciocutaneous free flaps.
Acta Chir Plast. 2000;42(1):7-12. ISSN: 0323-0414


Revije z eksterno recenzijo

13. Ahčan U, Aleš A, Završnik J.
Spiral fracture of the humerus caused by arm wrestling
European Journal of Trauma 2000; 6:308-11. ISSN: 1439-0590


14. Ahčan U, Arnež ZM, Kolbl J, Janko M.
Regeneracija senzoričnih živcev po prekinitvi in mikrokirurški rekonstrukciji pri otrocih
Zdravniški vestnik, 1995; 64(9): 487-93. ISSN: 1318-0347


15. Ahčan U, Arnež ZM, Janko M, Kolbl J.
Končna obnova občutljivosti in vegetativne funkcije po makroreplantacijah zgornjih udov Zdravniški vestnik, 1998; 2:89-95. ISSN: 1318-0347


16. Ahčan U, Arnež ZM.
Kirurško zdravljenje malignih epitelijskih tumorjev kože (Surgical treatment of malignant epithelial skin tumors
Radiology and Oncology, 1999 :33(Suppl 1):86-91. ISSN: 1318-2099


17. Ahčan U, Arnež ZM, Trpin E, Sancin KD
Pravilna oskrba amputiranih prstov
Zdravniški vestnik, 2003 (sprejeto v objavo). ISSN: 1318-0347


18. Ahčan U, Zorman P, Ralca S, Recek D, Majaron B
Lasersko zdravljenje benignih kožnih žilnih nepravilnosti
Zdravniški vestnik, 2003 (sprejeto v objavo). ISSN: 1318-0347

19. Ahčan U, Zorman P, Ralca S, Recek D, Marinček M
Uporaba laserja v plastični kirurgiji in dermatologiji
7. Schrotovi dnevi, Medicinski razgledi 2004 (85-93)

20. Ahčan U, Zorman P, Klobasa M
Pravilna izbira bolnikov za lasersko zdravljenje
30. srečanje delvnih skupin
Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini 2004, 143-47.
ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Monografija
Reinervacija kože po poškodbi perifernega živca pri človeku: doktorska disertacija
Reinervation of the human skin after peripheral nerve injury: thesis
Uiverza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1998

Dokumentirani objavljeni referati na kongresih, simpozijih in znanstvenih seminarjih

Domači

Objavljeni povzetki:

1. Ahčan U, Kolbl J, Arnež ZM, Janko M.
Simpatični kožni odziv (SKO) in druge metode spremljanja regeneracije perifernih živcev po popolni prekinitvi in mikrokirurški rekonstrukciji pri otrocih.
Knjiga izvlečkov 1.kongres združenja kirurgov Slovenije; 1995 september 20.-22. Ljubljana. Ljubljana: Združenje kirurgov Slovenije, 1995; 154.


2. Ahčan U, Arnež ZM.
Vpliv starosti bolnika na regeneracijo vegetativnih vlaken perifernega živca po poškodbi in mikrokirurški rekonstrukciji.
In: Flis V, editor. Knjiga povzetkov 2. kongres Združenja kirurgov Slovenije z mednarodno udeležbo; 1998 maj 21-23; Maribor. Maribor: Združenje kirurgov Slovenije, 1998; 20.


3. Ahčan U, Arnež ZM, Giacomelli O-V.
Benigne in maligne kožne tvorbe na obrazu starostnika (diferencialna diagnoza, zdravljenje in zapleti).
In: Flis V, editor. Knjiga povzetkov 2. kongres Združenja kirurgov Slovenije z mednarodno udeležbo; 1998 maj 21-23; Maribor. Maribor: Združenje kirurgov Slovenije, 1998; 20-1.


4. Arnež ZM, Ahčan U.
Rekonstrukcija bradavice s ražastim in modificiranim ražastim režnjem.
In: Flis V, editor. Knjiga povzetkov 2. kongres Združenja kirurgov Slovenije z mednarodno udeležbo; 1998 maj 21-23; Maribor. Maribor: Združenje kirurgov Slovenije, 1998; 23.


5. Arnež ZM, Ahčan U.
Kirurško zdravljenje malignih epitelijskih tumorjev kože (Surgical treatment of malignant epithelial skin tumors.
Zbornik izvlečkov, simpozij o malignem melanomu in kožnem raku, Ljubljana 1999


6. Ahčan U, Arnež ZM.
Obravnava bolnika s kožnim melanomom.
In: Komadina R, editor. Zbornik predavanj 3. kongres Združenja kirurgov Slovenije in Strokovni seminar Sekcije operacijskih sester Slovenije; 2002 maj 22-25; Portorož. Ljubljana: Lek, Sanofi-Synthelabo, 2002; 49-5.

7. Ahčan U, Arnež ZM, Zorman P.
Modificirana odprta tehnika sprostitve zapestnega prehoda.
In: Komadina R, editor. Zbornik predavanj 3. kongres Združenja kirurgov Slovenije in Strokovni seminar Sekcije operacijskih sester Slovenije; 2002 maj 22-25; Portorož. Ljubljana: Lek, Sanofi-Synthelabo, 2002; 99-100.


V celoti objavljeni prispevki:

1. Cerkvenik G, Ahčan U, Rems M, Slavec S.
Klinični informacijski sistem pri planiranju, upravljanju in odločanju v bolnišnicah (Pristop k načrtovanju in realizaciji IS klinike).
In: Premik M, editor. MI 96. Zbornik prispevkov s kongresa Društva za medicinsko informatiko Slovenije; 1996 Sep 22-25; Bled. Ljubljana: Društvo za medicinsko informatiko Slovenije, 1996; 157-62. ISBN:961-90394-0-8


2. Ahčan U.
Poškodbe perifernih živcev.
In: Smrkolj V, editor. Zbornik predavanj 33. podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike splošne medicine; 1997 jan 30-feb 1; Ljubljana. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Kirurške klinike, 1997; 212-22.


3. Ahčan U.
Poškodbe ležišča nohta in vrška prsta.
In: Smrkolj V, editor. Zbornik predavanj 33. podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike splošne medicine; 1997 jan 30-feb 1; Ljubljana. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Kirurške klinike, 1997; 251-8.


4. Ahčan U.
Tumorji kože.
In: Smrkolj V, editor. Zbornik predavanj 35. podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike splošne medicine; 1999 feb 4-6; Ljubljana. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Klinični center, 1999; 119-30.


5. Arnež ZM, Ahčan U.
Utesnitvene nevropatije.
In: Smrkolj V, editor. Zbornik predavanj 35. podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike splošne medicine; 1999 feb 4-6; Ljubljana. Ljubljana: Klinični center, Medicinska fakulteta, 1999; 180-4.


6. Ahčan U, Korošec S.
Sprožilni prst.
Med Razgl 2001; 40(Suppl 1):47-52. ISSN: 0353-3484


Mednarodni

Objavljeni povzetki:

1. Ahčan U, Arnež ZM.
Measurement of sympathetic fiber regeneration by sympathetic skin response (SSR) after complete division of peripheral nerves in children.
British association of plastic surgeons - The royal college of surgeons, London 8.-10., Dec 1993.


2. Ahčan U, Kolbl J, Arnež ZM.
Axonal regeneration versus collateral sprouting in the human palm.
British association of plastic surgeons - The royal college of surgeons, London 30. Nov-2.Dec 1994.


3. Arnež Z.M., Planinšek F., Ahčan U., Valdatta L.
Experience with salvage of a below knee amputation stump by a free sensate total sole flap with no nerve anastomosis.
11th Erupean Workshop of Advanced Plastic Surgery, Salzburg, Austria , 4.-7. Jun 1997.


4. Ahčan U, Arnež ZM, Kristan A.
Importance of the glabrous and nonglabrous recipient sites to the sensory and vegetative reinervation of cutaneous and fasciocutaneous noninervated free flaps.
4th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery, Corfu, 25.-29. Aug 1998.


5. Ahčan U, Arnež ZM, Bajrović F, Janko M.
Contribution of collateral sprouting to the sensory and sudomotor recovery in the human palm after peripheral nerve injury.
5th Congress of the Federation of the European Societies for Surgery of the Hand, Vienna, 25.-28. Feb, 1998.


6. Ahčan U, Arnež ZM, Janko M.
Electrodermal activity and neural regeneration.
9th World Congress of Psychophysiology, Taormina, Sicily, Italy, 14.-19. September 1998. (vabljeno)


7. Ahčan U, Arnež ZM, Zorman P, Bajrović F.
Modified Surgical Technique to Reduce Scar Discomfort After Carpal Tunnel Surgery and Electromicroscopical Study of Palmar Cutaneous Branch of the Median Nerve.
Royal College of Surgeons, London. Winter Scientific Meeting, 27.-29. November 2002.


8. Ahčan U, El-Tonsy MH, El-Din H, Al-Sawy AE, Ralca S.
Treatment of various vascular malformations of the dermal and hypodermal layers of the skin with a multiple wavelength aesthetic laser system.
American Society for Laser Medicine and surgery 23 th Annual meeting
Anaheim, California, April 9.-13. 2003.


9. Ahčan U
Clinical efficacy of port wine stain treatment using a dual-wavelenght Nd:YAG laser.
Joint International Laser Conference
American Society for Laser Medicine and surgery British Medical Laser Association
Edinburgh, 2003
Lasers Med Sci (2003) 18 (Suppl 1): p 22.


V celoti objavljeni prispevki:

1. Arnež ZM, Giacomarra V, Ahčan U, Janežič T.
Il lembo radiale: indicazioni e casistica.
Chirurgia riconstructiva del cavo orale e Ipofaringe dopo ampie demolizioni.
Congresso Internazionale, Trieste, 10.-12. Oct. 1996. (s. 73-9).
ISBN: 88-86573-13-8


STROKOVNA DEJAVNOST

1. Poljudno-znanstvena knjiga

Lukec in črna pika
Rdeči križ Slovenije, 2000
ISBN 961-6103-13-X

Tudi junaki jokajo !?
Rdeči križ Slovenije, 2000
ISBN 961-6103-12-1


2. Urednik ali sourednik revije, knjige

Zdravniški vestnik


Članstva in položaj v strokovnih združenjih


Član SZD - Slovensko zdravniško društvo
Član ASLMS - American Society for Laser Medicine and surgery, Inc., od leta 2002
Častni član C.L.O.D (centri laser di odontoiatria e dermatologia)
Član Strokovnega centra RKS


Priznanja in nagrade


Priznanje za dosežke iz znanja v šolskem letu 1985/86
Prva nagrada na tekmovanju Gibanje znanost mladini, 1985
Prešernova nagrada za študente 1993


Akademska imenovanja


Od leta 1997 redni član in docent na Katedri za kirurgijo, MF Ljubljana.


Mentorska dela


Predavanja za študente
1. letnika (predmet Prva pomoč),
4. letnika (splošna kirurgija in plastična kirurgija)
6. letnika (kirurški praktikum)
Seminarji za študente
Mentorstvo na vajah iz kirurgije