flag
User banner

asist. mag. Marjan Koršič, dr. med.


Specialist nevrokirurg


Naslov: Zaloška 7, 1525 Ljubljana, Slovenija,
Telefon: +386 (0)1 522 28 74
E-pošta: marjan.korsic@kclj.si
WWW: marjan.korsic.ordinacija.net

Ožja področja delovanja

Spinalna kirurgija, otroška nevrokirurgija ter nevroendoskopija.