flag
User logo

Prim. Boris Kralj, dr. med.


Specialist dermatovenerolog, flebolog


Naslov: Jurčkova cesta 231, 1000 Ljubljana, Slovenija,
Telefon: +386 (0)1 281 11 29
WWW: boris.kralj.ordinacija.net

Dosegljivost

Dosegljiv na zgoraj navedenih telefonih in po elektronski pošti. Dosegljiv sem tudi v ordinaciji, katere delovni čas lahko pogledate na spodnji povezavi.

Šolanje

Končal Medicinsko fakulteto v Ljubljani 1981.

Strokovno izpopolnjevanje

Leta 1991 na Dermatološki kliniki v Ljubljani opravil specialistični izpit iz dermatovenerologije.

Redno se izobražujem na domačih in svetovnih kongresih in seminarjih, prav tako pa predavam na srečanjih zdravnikov in medicinskih sester.

Govorjeni jeziki

angleščina, hrvaščina, slovenščina, srbščina.

Delovne izkušnje - zaposlitve


Po končani Medicinski fakulteti več kot 6 let zaposlen v zdravstvenem domu v ambulanti za šolske otroke.
Od leta 1998 zaposlen v Kliničnem centru na Dermatološki kliniki. Na Dermatološki kliniki sem opravljal dela sodobnega zdravnika, ambulantno pa delo v dermatološki ambulanti, kirurški ambulanti, flebološki ambulanti (zdravljenje krčnih žil) in ulkusni ambulanti (zdravljenje golenskih razjed). Na kliniki sem postal vodja oddelka, ki sem ga vodil več kot 3 leta.

Leta 1998 sem v trgovsko poslovnem centru Murgle, Cesta v Mestni log 55, Ljubljana, odprl tudi zasebno ambulanto, kjer redno opravljam preglede tako z napotnico (100% koncesija) kot tudi za samoplačnike.


Znanstveno raziskovalno delo


Zaposlen sem bil tudi na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer sem bil imenovan za asistenta iz dermatovenerologije. Na tem mestu sem vodil vaje iz dermatologije in flebologije, seminarje, predaval pa tudi iz področja flebologije za študente splošne medicine in stomatologije.

V času službovanja na Dermatološki kliniki sem objavil več kot 20 člankov v domačih in tujih revijah, sodeloval na seminarjih in simpozijih doma in po svetu, tako aktivno kot pasivno.
Pogosto predavam na dermatoloških srečanjih, zdravnikom splošne prakse, laikom.
Član RSK za dermatovenerologijo 6 let, večkrat predsednik RSK.


Članstva in položaj v strokovnih združenjih


Domača združenja:
- Društvo dermatologije Slovenije
- Angiološka sekcija
- Zdravniško društvo
- Združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov - član IO
- član republiškega razširjenega strokovnega kolegija za dermatovenerologijo

Tuja združenja:
- član evropskega združenja za dermatologijo


Priznanja in nagrade


Leta 1999 2. marca mi je bil podeljen naslov primarij.