Bojana Moškrič, spec.klin. psih.


Specialistka klinične psihologije, psihoterapevtka in supervizorka za področje psihoterapije


Naslov: Savlje 74c, 1000 Ljubljana, Slovenija,
Telefon: 386 1 563 2196
E-pošta: ikpp@siol.net
WWW: bojana.moskric.ordinacija.net

Ožja področja delovanja

Področje kliničnega dela psihološka preventiva, psihodiagnostika in psihoterapija otrok, mladostnikov in družin. Raziskovalno področje, ki me posebej zanima, so mentalnohigienski pogoji za zdrav razvoj osebnosti v zgodnjem otroštvu.

Dosegljivost

Ob sredah, od 9.30 do 10.30, na telefonski številki 01 56 321 96 in po elektronski pošti.

Šolanje

Iz enopredmetne psihologije diplomirala na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani l. 1978.

Strokovno izpopolnjevanje

L. 1992 pri Medicinski fakulteti v Ljubljani zaključila specializacijo iz klinične psihologije.
L. 1996 zaključila subspecialistični študij iz družinske terapije pri Londonskem inštitutu za družinsko terapijo.

Govorjeni jeziki

angleščina, hrvaščina, slovenščina, srbščina.

Delovne izkušnje - zaposlitve


Kot psihologinja sem bila zaposlena na Zavodu za usposabljanje Janez Levec v Ljubljani, na osnovni šoli in od l. 1987 v Oddelku za mentalno zdravje Zdravstvenega doma Ljubljana.
L. 1993 sem bila izvoljena v naziv asistentka za klinično psihologijo in bila do l. 2003 s polovičnim delovnim časom zaposlena kot asistentka na katedri za klinično psihologijo Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.
Od l. 2003 sem s polnim delovnim časom zaposlena na Inštitutu za klinično psihologijo in psihoterapijo kot klinična psihologinja in psihoterapevtka.