flag
User logo

Aleksander Doplihar, dr. med.


Specialist MDPŠ


Naslov: Mislejeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija,
WWW: dr.aleksander.doplihar.ordinacija.net

Šolanje

Osnovno šolo in gimnazijo obiskoval in končal v Celju.
Diplomiral na Medicinski fakulteti v Zagrebu.
Diplomska delo: Mikroklimatski pogoji v Železarni Štore
Diplomsko naloga: Pnevmokonioze z aspekta Šamotarne Štore.
Specializacijo iz Medicine dela, prometa in športa opravil v Ljubljani.

Strokovno izpopolnjevanje

Dodatno usposobljen iz preventivne pediatrije in ginekologije.

Govorjeni jeziki

angleščina, hrvaščina, slovenščina, srbščina.

Delovne izkušnje - zaposlitve


Prvo delovno mesto kot splošni zdravnik in zdravnik v obratni ambulanti Železarne v Štorah.
Nato dve leti na Republiškem zavodu za varstvo pri delu v Ljubljani.
Od leta 1970 zaposlen kot vodja Dispanzerja za Medicino dela v ZD Kamnik.
Nato kot Vodja TOZD Zdravstveno varstvo Kamnik Združenega Zdravstvenega doma Domžale.
Pred upokojitvijo šest let Generalni direktor Združenega Zdravstvenega doma Domžale, Kamnik, Litija.
Upokojen leta 1991.


Znanstveno raziskovalno delo


Večletni predavatelj na tečajih Prve pomoči RK Slovenije.
Prispevek za Flebološki simpozij leta 1976 o pataloškim stanjima venske cirkulacije extremiteta z naslovom:
U kojoj mjeri uvjeti u tekstilnoj industriji pogodjuju razvoju smetnji venske cirkulacije


Izkušnje in članstva


Član Zdravniškega društva Slovenije.
Od leta 1991 do 1994 Gospodar Slovenskega zdravniškega društva.
Od leta 1993 častni član Slovenskega zdravniškega društva.