O NAMA

Vizija informaciono komunikacionog sistema Ordinacija.net je, da uz pomoć modernih komunikacionih tehnologija, ispletemo mrežu veza, koja će pripomoći dizanju svesti i zdravstvene kulture.

Već u toku razvoja projekat Ordinacija.net je dobio sertifikat medjunarodne neprofitne organizacije HON (Health on the Net), koji potvrdjuje verodostojnost i kredibilitet sistema Ordinacija.net.

U razvoju i izvođenju je materijalno i sa uslugama sarađivalo više organizacija.

IMS info d.o.o.

Družba IMS info d.o.o., informacione i multimedijalne usluge je slovenačko preduzeće, koje se bavi projektovanjem i razvojem informacionih sistema.

Unutar njega je u celosti zasnovan, finansijski podupret i realizovan projekat Ordinacija.net.

Glavna delatnost Softnet-a je izgradnja celovitih rešenja na području komunikacija podataka u širokom spektru. Projektuju, izgrađuju i održavaju lokalne mreže. Uspostavljaju komunikacione veze unutar mrežnih struktura u celovitu informacionu infrastrukturu. Takodje, od samog početka su i dobavljaci pristupa do Interneta pretežno za preduzeća.

Društvo Softnet d.o.o. je za projekat Ordinacija.net obezbedila vezu ka Internetu.