O NAS

Vizija informacijsko komunikacijskega sistema Ordinacija.net je, da s pomočjo modernih komunikacijskih tehnologij, stkemo mrežo povezav, ki bo pripomogla k dvigu zavesti in zdravstvene kulture.

Že v času razvoja je projekt Ordinacija.net pridobil certifikat mednarodne neprofitne organizacije HON (Health on the Net), ki potrjuje verodostojnost in kredibilnost Ordinacija.net.

Pri razvoju in izvedbi projekta Ordinacija.net je materialno in storitveno sodelovalo več organizacij.

IMS info d.o.o.

Družba IMS info d.o.o., informacijske in multimedijske storitve je slovensko podjetje, ki se ukvarja z načrtovanjem in razvojem informacijskih sistemov ter raziskovalno dejavnostjo.

Znotraj nje je bil v celoti zasnovan, finančno podprt in realiziran projekt Ordinacija.net.

Glavna dejavnost Softnet-a je izgradnja celovitih rešitev na področju podatkovnih komunikacij v širokem spektru. Načrtujejo, izgrajujejo in vzdržujejo lokalna omrežja. Vzpostavljajo komunikacijske povezave znotraj omrežja in jih medmrežno povežejo v celovito informacijsko infrastrukturo. Prav tako so že od vsega začetka tudi ponudnik dostopa do omrežja internet predvsem za podjetja.

Družba Softnet d.o.o. za projekt Ordinacija.net zagotavlja povezavo v Internet.