O NAS

Vizija informacijsko komunikacijskega sistema Ordinacija.net je, da s pomočjo modernih komunikacijskih tehnologij, stkemo mrežo povezav, ki bo pripomogla k dvigu zavesti in zdravstvene kulture.

Že v času razvoja je projekt Ordinacija.net pridobil certifikat mednarodne neprofitne organizacije HON (Health on the Net), ki potrjuje verodostojnost in kredibilnost Ordinacija.net.

Pri razvoju in izvedbi projekta Ordinacija.net je materialno in storitveno sodelovalo več organizacij.

IMS info d.o.o.

Družba IMS info d.o.o., informacijske in multimedijske storitve je slovensko podjetje, ki se ukvarja z načrtovanjem in razvojem informacijskih sistemov ter raziskovalno dejavnostjo.

Znotraj nje je bil v celoti zasnovan, finančno podprt in realiziran projekt Ordinacija.net.

Ministrstvo za zdravje podpira idejo in vizijo projekta Ordinacija.net, ki z uporabo sodobnih tehnologij približuje ljudem informacije za zdravo življenje. Omogoča in spodbuja pa tudi strokovno komunikacijo med zdravstvenimi delavci. Projekt približuje organizacijo in strukturo sistema zdravstvenega varstva njenim uporabnikom.

Vizija virtualne ordinacije in zdravnika očitno ni vec tako daleč. Enovit in strokoven pristop pri oblikovanju informacijsko komunikacijskega sistema za zdravstvene delavce in ordinacije ter informativni zdravstveni portal za široko javnost, je prav gotovo pravi način uporabe sodobnih tehnologij in ima polno podporo Ministrstva. Prepričani smo, da tovrstne iniciative in projekti dvigujejo kakovost informiranja in promocije o pomembnosti zdravja.


Ministrstvu in evropski komisiji gre zahvala za dolgoletno moralno (ne-finančno) podporo.

Slovenija ima kot srednjeevropska država bogato, več kot 110-letno tradicijo obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ob splošnih spremembah v družbi in osamosvojitvi države, je bila v marcu 1992 sprejeta nova zdravstvena zakonodaja in z zakonom ustanovljen Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Njegova osnovna funkcija je izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja na načelih socialne pravičnosti in solidarnosti med zdravimi in bolnimi, starimi in mladimi, bogatimi in revnimi.
Od svoje ustanovitve naprej pa daje velik pomen tudi vlogi informatike in uporabi sodobnih informacijskih tehnologij za izvajanje poslovanja in ozaveščanje uporabnikov sistema zdravstvenega varstva.

V tem smislu tudi podpira izvajanje projekta Ordinacija.net, ki pomeni novi korak v povezovanju strokovnjakov, izvajalcev in uporabnikov zdravstvenega varstva.

Projekt Ordinacija.net je na podlagi javnega razpisa (Ur. 1. RS, št. 45/2002) finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Leta 1992 je bil z vladnim sklepom ustanovljen Inštitut za varovanje zdravja RS z devetimi območnimi Zavodi za zdravstveno varstvo. Med najpomembnejša področja, s katerimi se ukvarjajo strokovnjaki inštituta danes, sodijo:

  • socialna medicina,
  • organizacija, ekonomika in informatika zdravstva,
  • higiena in zdravstvena ekologija,
  • epidemiologija nalezljivih bolezni,
  • javnozdravstveni laboratoriji,
  • raziskovalna dejavnost in
  • informacijsko dokumentacijska dejavnost.

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije so ustanovili javni zdravstveni zavodi decembra leta 1992, s čemer so se, tudi po sprejemu nove zakonodaje na področju zdravstva v novi samostojni državi, odločili imeti svoje združenje v katerem bi uresničevali skupne interese in s tem nadaljevali s povezovanjem zdravstvenih zavodov v združenje, ki ima svoje začetke že v letu 1965.

Družba Noema Cooperating d.o.o. je slovensko podjetje, ki se ukvarja s svetovanjem in rešitvami za naslednja poslovna področja in smeri informatike:

  • Zdravstvo, zavarovalništvo, bančništvo, trgovino, ...
  • Vodenje projektov, razvoj in uvajanje informacijskih rešitev za različne arhitekture in področja informacijske tehnologije.

Podjetje ima več kot deset letne izkušnje in reference v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Družba Noema Cooperating d.o.o. je podprla projekt Ordinacija.net s podporo pri prilagajanju, uvajanju in uveljavitvi rešitve v slovenski zdravstveno informacijski prostor.

Glavna dejavnost Softnet-a je izgradnja celovitih rešitev na področju podatkovnih komunikacij v širokem spektru. Načrtujejo, izgrajujejo in vzdržujejo lokalna omrežja. Vzpostavljajo komunikacijske povezave znotraj omrežja in jih medmrežno povežejo v celovito informacijsko infrastrukturo. Prav tako so že od vsega začetka tudi ponudnik dostopa do omrežja internet predvsem za podjetja.

Družba Softnet d.o.o. za projekt Ordinacija.net zagotavlja povezavo v Internet.