PRETRAŽIVANJE
 

POČETNA STRANA

PRETRAŽIVANJE

PRIJAVA

INFORMACIJE

O NAMA

POMOĆ

Pretraživanje

Najčešća pitanja

Informacije o kontaktu

ULAZ U SISTEM 

 


Ordinacija.net deluje u skladu sa pravilima HONcode kodeksa.
Proveri ovde.


POMOĆ PRI PRETRAŽIVANJU


Davaoca zdravstvene usluge(ordinaciju..) tj. stručnjaka iz oblasti zdravstva potražićete na više različitih načina. Možete da koristite opšto pretraživanje i detaljno pretraživanje po stručnjacima ili detaljno pretraživanje po ordinacijama.


Opšte pretraživanje
Detaljno pretraživanje
Primeri pretraživanja
Kako da izvedem pretraživanje?
Metode pretraživanja
Informacije o rezultatima pretraživanja
Opis zdravstvenih delatnosti
Opis ključnih reči


OPŠTE PRETRAŽIVANJE Na vrh


U polje upišite jednog ili više od dole navedenih kriterijuma pretraživanja i pritisnite dugme TRAŽI (ako jih upisujete više u polje, razdvojte ih međjusobno zarezima ili razmakom) :

  Stručnjak zdravstvene usluge Davaoc zdravstvene usluge
  ime i/ili prezime naziv
  mesto gde vrši praksu mesto gde se nalazi
  adresa adresa
  zdravstvenu delatnost koju obavlja zdravstvenu delatnost, koju obavljaju
  ključnu reč (uvo, rentgen, CT…) ključnu reč (uvo, rentgen, CT…)
    osiguranja, koja primaju


Ako želite u opšte pretraživanje upisati više od jednog kriterijuma pretraživanja, razdvojte ih međjusobno zarezima ili razmakom.

Ako je rezultat pretraživanja veći broj pogodaka, upotrebite detaljno pretraživanje.


DETALJNO PRETRAŽIVANJE Na vrh


Ako tražite stručnjaka (npr. lekara) izaberite detaljno pretraživanje po stručnjacima iz levog menija i izaberite jedan ili više kriterijuma pretraživanja
Ako tražite ordinaciju, izaberite detaljno pretraživanje po ordinacijama iz levog menija i upišite jedan ili više kriterijuma pretraživanja.

Detaljno pretraživanje možete da provedete po sledećim kriterijuma pretraživanja:

  Stručnjak zdravstvene usluge Davaoc zdravstvene usluge
  ime i/ili prezime naziv
  pol adresa
  mesto gde vrši praksu mesto gde se nalazi
  država gde se nalazi država gde se nalazi
  zdravstvena delatnost koju obavlja adresa
  ključne reči zdravstvenu delatnost, koju obavljaju
    ključne reči (uvo, rentgen, CT…)
  radno vreme
    osiguranja, koja primaju
  strani jezici, koje govore

  • Možete da tražite tako da upišete više kriterijuma pretraživanja u isto vreme. U svako polje upišite traženi kriterijum pretraživanja (primer: Istovremeno možete da tražite po naziv, mestu,delatnosti i radnom vremenu).
  • Možete da tražite i samo po delu pojma (primer: ako tražite ordinaciju sa nazivom Dermatološka ambulanta, možete upisatu samo Der).
  • Pojmovi pretraživanja nisu osetljivi na veličinu slova.

Pretraživački program deluje tako da rezultat odgovara svim kriterijumima pretraživanja (primer: ako upišete ime , mesto, i delatnost, biće ispisani samo stručnjaci (lekari, ...) sa tim imenom, iz tog mesta koji se bave sa tom delatnošću).

Ako je rezultat pretraživanja veći broj pogodaka pokušajte pretraživanje tako, da ispunite više kriterijuma.


PRIMERI PRETRAŽIVANJA


Sledeći primeri će vam dodatno pomoći.

Pretraživanje ordinacije po nazivu
Ako tražite ordinaciju sa nazivom Dermatološka ambulanta, upišite Dermatološka ambulanta u polje naziv.

Pretraživanje lekara po imenu i prezimenu
ako tražite lekara koji se zove Petar Petrović, upišite Petar u polje ime i Petrović u poljeprezime.

Pretraživanje ordinacije po adresi
Ako tražite ordinaciju tj. lekara koji ima praksu u Slovenačkoj ulici u Beogradu, upišite Slovenačka ulica (ili jednostavno slo) u polje adresa i Beograd (ili jednostavno beog) u polje mesto.

Pretraživanje ordinacije tj. lekara po mestu
Ako tražite ordinaciju, tj. lekara u Subotici, upišiteSubotica u polje mesto.

Pretraživanje ordinacije tj. lekara po području prakse i mestu
Ako tražite ordinaciju, tj. lekara u Subotici koji se bavi sa dermatologijom, upišite Subotica u polje mesto i izaberite dermatologija u polju delatnost.


KAKO DA IZVEDEM PRETRAŽIVANJE?


Proces pretraživanja je sastavljen iz četiri koraka:

  1. Upis ključne reči.
  2. Biranje dodatnih kriterijuma za pretraživanje.
  3. Klik na dugme TRAŽI.
  4. Pregled pogodaka pretraživanja.
  5. Klik na jedan od rezultata za detaljan pregled.

Pretraživanje može da se ponovi ako prethodno nije dalo željene tj. očekivane rezultate.

Korak 1 zahteva Vaš upis kriterijuma pretraživanja (reč koju upotrebljavate za traženje informacije) u belo polje, pored dugmeta na kojem je napisano TRAŽI.

Korak 2 omogućava upis dodatnih kriterijuma pretraživanja (samo pri detaljnom pretraživanju).

Korak 3 je verovatno najlakši. Samo kliknite na dugme TRAŽI i pričekajte nekoliko trenutaka. Rezultati pretraživanja bi se morali pojaviti veoma brzo (u zavisnosti od broja pogodaka).

Korak 4 i 5 zahtevaju pregled pogodaka i sa klikom na odredjenog davaoca zdravstvenih usluga tj. stručnjaka (pogotka), pristup do njegove prezentacije.

Na ekranu ćete istovremeno videti do najviše deset pogodaka i sa vezama NAPRED i NAZAD moći ćete se pomerati izmedju paketa (po deset) pogodaka.

S tim je proces traženja završen. Proces pretraživanja može da se ponovi, ponovo odredi i pokrene.


INFORMACIJE O REZULTATIMA PRETRAŽIVANJA


Ne dobijam nikakve rezultate…
Izaberite efikasniju ključnu reč

Ne dobijam nikakav pogodak… je jedan od najčešćih problema, pri pretraživanju Interneta. Najčešće je prouzrokovan upotrebom nepravilno napisanim ključnim rečima.

Imam previše pogodaka… Treba ograničiti pretraživanje. Upotrebite detaljno pretraživanje.

Imam previše pogodaka… je veoma čest problem pri pretraživanju. Razlog tome je ključna reč, tj. njena skraćenica koja je previše opšta. Zato treba pretraživanje bolje ograničiti. Pri opštem pretraživanju upišite više ključnih reči ili upotrebite detaljno pretraživanje.

Moji pogotci nisu zadovoljili…
Ponovite pretraživanje.

Isto kao i kod ostalih problema, taj je problem prouzrokovan nepravilno unesenom ključnom reči kojom ste uradili pretraživanje. Zato, ako ste dobili neupotrebljive podatke, ponovite pretraživanje.

Ordinacija.net deluje u skladu sa pravilima HONcode kodeksa.
© 2000 - 2018 Ordinacija.net - Sva prava pridržana
Zadnja promena: 17.12.2018


map