DOMOV

ISKANJE

Splošno

Izvajalci

Zdravstveni delavci

Organizacije

BPI - IVZ

Po dejavnostih

PRIJAVA

INFORMACIJE

O NAS

POMOČ

VSTOP V SISTEM 

 
Postavi slovenščino kot privzeti jezik


Ordinacija.net deluje skladno s pravili HONcode kodeksa.
Preveri tukaj.

PREDSTAVITEV

ZAPOSLENI

DELOVNI ČAS

POVEZAVE

KONTAKT

KJE SMO

POŠLJI

 

 

 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Zdravje je sreča, zdravljenje zavarujemo mi.


Naslov Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, Slovenija
  Telefon +386 (0)1 30 77 200
+386 (0)1 30 77 300 (avtomatski telefonski odzivnik)
  Faks + 386 (0)1 43 12 154
  Internet www.zzzs.si
    zzzs.ordinacija.net

Na vrh Predstavitev
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zavod) je bil ustanovljen 1. marca 1992 na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Danes deluje kot javni zavod za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, za katere se namenja sredstva, zbrana z obveznim plačevanjem prispevkov, zajemajo pravice do zdravstvenih storitev in do nekaterih denarnih nadomestil (boleznine, potne stroške, pogrebnine in posmrtnine). Zdravstvene storitve na podlagi potrjene kartice zdravstvenega zavarovanja opravi vaš osebni zdravnik s svojimi sodelavci, po potrebi pa tudi specialisti v ambulantah in bolnišnicah, zdraviliščih ter klinikah in inštitutih. Nekatere storitve plača Zavod v celoti, za druge pa je treba doplačati določen del cene iz lastnih sredstev ali iz svojega prostovoljnega zavarovanja. Zdravstvene storitve iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja se uveljavljajo le v okviru mreže javne zdravstvene službe, v katero so na osnovi koncesij enakopravno vključeni javni zdravstveni in drugi zavodi ter zasebni zdravniki in drugi zasebniki.

Zavod posluje preko 10 območnih enot in 45 izpostav na območju Slovenije. Vsaka območna enota s svojim delovanjem pokriva določeno območje, v njenem okviru pa obstaja mreža izpostav, ki poslujejo v posameznih občinah. Uradne ure: ponedeljek in torek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00, sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 17:00, petek: 8.00 do 13.00. Zavod posluje tudi preko področne enote Informacijski center in Direkcije.

Zavod upravlja Skupščina, ki jo sestavljajo demokratično izvoljeni predstavniki zavarovancev in delodajalcev. Izvršni organ skupščine je Upravni odbor Zavoda.

 

Na vrh Jeziki, ki jih govorimo
angleščina, nemščina, slovenščina, srbščina.
 

Na vrh Vodstvo, zaposleni in sodelavci


Samo Fakin
generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Na vrh Delovni čas

Uradne ure Zavoda in območnih enot  Pregled  

Na vrh Povezave

  1. Seznam izvajalcev zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji
  2. Lokacije samopostrežnih terminalov za potrjevanje kartice zdravstvenega zavarovanja
  3. Brezplačno elektronsko naročanje konvencijskih potrdil za brezskrbno zdravstveno zavarovanje med začasnim bivanjem v tujini
  4. Elektronski čistopis šifrantov in vzorcev dokumentov za obračun obveznemu zdravstvenemu zavarovanju
  5. Elektronska gradiva Zavoda

Ordinacija.net deluje skladno s pravili HONcode kodeksa.
© 2000 - 2018 Ordinacija.net - Vse pravice pridržane
Zadnja sprememba: 15.08.2018


map