ELEKTROAKUPUNKTURA
 
  Elektroakupunktura predstavlja savremeni način lečenja zasnovan na principima klasične akupunkture, s tim što se stimulacija akupunkturnih tačaka vrši pomoću električne energije tačno određene jačine i amplitude. Elektroakupunktura kombinuje dve vrste stimulacije : ubodnu stimulaciju pomoću igala za elektrostimulaciju; i elektrostimulaciju bez uboda. Elektroakupunktura ima znatne prednosti nad drugim metodama, pre svega što se veličina stimulacije može prilagoditi prema indikacijama. Elektrostimulacija povoljno deluje na : zarašćivanje rana, jer je utvrđeno da je kod hiruških zahvata izvedenih u akupunkturnoj anesteziji infekcija rana vrlo retka, kao i druge postoperativne komplikacije. Pozitivan efekat je takođe uočljiv i kod postoperativnih bolova koji su posledica obimnih hiruških intervencija.

Elektroakupunktura sa ubodom
Prvo se izvši izbor akupunkturnih tačaka, pa se ubodu igle zavisno od željenog tretmana. Kada se dobije ubodna senzacija, igle se spoje sa elektrodama aparata za elektrostimulaciju. Seanse traju 15 do 20 minuta dnevno, ili svaki drugi dan, a ponavlja se 10 do 15 puta.


Elektroakupunktura bez uboda
To je takav metod koji podrazumeva stimulaciju akupunkturnih tačaka bez upotrebe igala, a na taj način što se elektrode prislone na akupunkturne tačke, a zatim se uključi aparat za elektrostimulaciju.