PRETRAŽIVANJE
 

POČETNA STRANA

PRETRAŽIVANJE

PRIJAVA

INFORMACIJE

O NAMA

Izvođenje

Stručni saradnici

HON

POMOĆ

ULAZ U SISTEM 

 
Postavi srpski kao glavni jezik


Ordinacija.net deluje u skladu sa pravilima HONcode kodeksa.
Proveri ovde.


O NAMA


Vizija informaciono komunikacionog sistema Ordinacija.net je, da uz pomoć modernih komunikacionih tehnologija, ispletemo mrežu veza, koja će pripomoći dizanju svesti i zdravstvene kulture.

Već u toku razvoja projekat Ordinacija.net je dobio sertifikat medjunarodne neprofitne organizacije HON (Health on the Net), koji potvrdjuje verodostojnost i kredibilitet sistema Ordinacija.net.

U razvoju i izvođenju je materijalno i sa uslugama sarađivalo više organizacija.

IMS info d.o.o., informacione i multimedijalne usluge


Društvo IMS info d.o.o. je slovenačko preduzeće, koje se bavi projektovanjem i razvojem informacionih sistema.

Unutar njega je u celosti zasnovan, finansijski podupret i realizovan projekat Ordinacija.net.

Academa d.o.o.


Društvo Academa d.o.o. je slovenačko preduzeće, koje se bavi razvojem programske opreme za:

  • Geografski informacioni sistem (GIS).
  • Programska oprema za statičke proračune gradevinskih konstrukcija (CAE).
  • Računarske simulacije prostora i objekata u prostoru.
  • Internet/Intranet aplikacije.


U mesecu maju 2001 je uspostavila GeaBios javni servis na Internetu, gde se prikazuju klasifikovane informacije na geografskim kartama.

Društvo Academa d.o.o. je podržalo projekat Ordinacija.net sa geo-informacionim sistemom (geografskim kartama).


Softnet d.o.o.


Glavna delatnost Softnet-a je izgradnja celovitih rešenja na području komunikacija podataka u širokom spektru. Projektuju, izgrađuju i održavaju lokalne mreže. Uspostavljaju komunikacione veze unutar mrežnih struktura u celovitu informacionu infrastrukturu. Takodje, od samog početka su i dobavljaci pristupa do Interneta pretežno za preduzeća.

Novost u njihovom programu je alternativna usluga i to telefonija preko Interneta tvz. VoIP.


Društvo Softnet d.o.o. je za projekat Ordinacija.net obezbedila vezu ka Internetu.

HITS d.o.o. Beograd, Healtcare IT Solutions


Firma HITS d.o.o. Beograd, Healtcare IT Solutions je srpsko preduzeće sa sedištem u Beogradu, koja se bavi projektovanjem, razvojem i savetovanjem u oblasti računarskih mreža i baza podataka.

HITS d.o.o. Beograd, Healtcare IT Solutions je zadužena za razvoj i prodaju usluga sistema Ordinacija.net na teritoriji Srbije i Crne Gore.

Ordinacija.net deluje u skladu sa pravilima HONcode kodeksa.
© 2000 - 2018 Ordinacija.net - Sva prava pridržana
Zadnja promena: 19.09.2018


map