PRETRAŽIVANJE
 

PRETRAŽIVANJE

INFORMACIJE

O NAMA

POMOĆ

ULAZ U SISTEM

PRIJAVA
 
Postavi srpski kao glavni jezik
Ordinacija.net deluje u skladu sa pravilima HONcode kodeksa.
Proveri ovde.

Dobrodošli na Ordinacija.net

Ordinacija.net je namenjena svim korisnicima zdravstvene zaštite kao pomoć pri preraživanju i prezentovanju infomacija o zdravstvu, bolestima, uslugama i o svemu što nas zanima u vezi sa našim zdravljem. Takodje nam odgovora na pitanja GDE, KUDA, KAKO i na koji način možemo doći do lečenja, zdravstvenih usluga, informacija ili lekara.

Tražite lekara ili zdravstvenu uslugu?
Pretraživanje

 

  

Ordinacija.net omogućava potraživanje informacija o zdravstvenih uslugama, delatnostima, postupcima lečenja itd., koje su pripremili davaoci zdravstvenih usluga, zdravstveni radnici ili organizacije u sistemu zdravstvene zaštite: lekari, stomatolozi, medicinske sestre i drugi zdravstveni radnici.Želite ući u sistem Ordinacija.net?
Ulaz u sistem

   
  

Sistem Ordinacija.net je namenjen novim i sadašnjim Članovima. Omogućava objavljivanje informacija na Internetu, pregled elektronske pošte i brzu i učinkovitu komunikacijo sa korisnicima i udeonicima sistema zdravstvene zaštite.Šta je Ordinacija.net?
Više o tome


 
  

Vizija informaciono komunikacionog sistema Ordinacija.net je, da uz pomoć modernih komunikacionih tehnologija, ispletemo mrežu veza, koje će pripomoći dizanju svesti i zdravstvene kulture.Ordinacija.net deluje u skladu sa pravilima HONcode kodeksa.
© 2000 - 2018 Ordinacija.net - Sva prava pridržana
Zadnja promena: 19.09.2018


map e-zdravje ezdravje